poniedziałek, 12 czerwca 2017

Zakłócenia pracy dozymetrów od kuli plazmowej

Niedawno udało mi się kupić na targu kulę plazmową, w związku z czym przeprowadziłem eksperymenty z jej wpływem na sprzęt dozymetryczny. Jak wiemy, kula plazmowa jest hermetyczną bańką napełnioną gazem pod bardzo niskim ciśnieniem (1-10 mm Hg) i podłączoną do wysokiego napięcia zmiennego (2-5 kV) o dużej częstotliwości (30-100 kHz). W gazie powstają pasma plazmy z silnie zjonizowanego gazu, wykazujące emisję zarówno w świetle widzialnym, jak i ultrafioletowym. Zmienne pole elektromagnetyczne towarzyszące pracy lampy wywołuje zakłócenia pracy różnych urządzeń elektronicznych - barwny szum w aparatach i kamerach cyfrowych, warczenie radioodbiorników, piszczenie głośników oraz zawyżone wskazania radiometrów. Można osiągnąć również świecenie świetlówek i neonówek, a emitowany podczas pracy kuli ultrafiolet wywołuje fluorescencję niektórych materiałów.


Postanowiłem przetestować wpływ kuli plazmowej na posiadane przeze mnie mierniki. Jak widać, w promieniu kilku centymetrów od kuli natężenie pola jest tak duże, że we wszystkich miernikach kończy się zakres. Przy otwartej przesłonie sondy najwyższy wynik pokazał nawet DP-5B mający maksymalny zakres do 200 R/h. W radiometrze Radiatex MRD-2 zakłócenia i sygnał OVER RANGE wystąpił pomimo wymiany tuby na szklaną BOB-33A, która powinna być nieco mniej wrażliwa na indukowanie impulsów. Odporny okazał się tylko scyntylacyjny PM-1401 z racji masywnej, metalowej obudowy.:


wtorek, 6 czerwca 2017

Radioaktywne medaliony Quantum Pendant - zapraszam na badania!

Właśnie udzieliłem konsultacji związanej z medalionem Quantum Pendant, który zawiera znaczną ilość radioaktywnego toru i innych pierwiastków. Pomiar za pomocą radiometru ANRI-01-02 Sosna wykazał 0,7 mR/h przy pomiarze łącznym emisji gamma i beta oraz 0.1 mR/h samej gammy - w nowszych jednostkach odpowiednio ok. 7 µSv/h i 1µSv/h. Noszenie takiego źródła na skórze spowoduje szybkie przekroczenie dopuszczalnej dawki promieniowania i może wywoływać niekorzystne skutki zdrowotne, z nowotworami skóry włącznie. Medaliony Quantum Pendant różnią się znacznie poziomem promieniowania, akurat ten egzemplarz jest typem bardziej aktywnym, stwarzającym większe zagrożenie. Z uzyskanych przez mnie danych wynika, że medaliony te wykonywane są z lawy wulkanicznej, zawierającej zarówno tor-232, jak i w mniejszej ilości rad-226.


video

Jeżeli już masz taki medalion i chcesz sprawdzić, czy jest radioaktywny - proszę o kontakt przez formularz znajdujący się z prawej strony bloga.